22 CARATS

“22 CARATS” е дарител за Международния куклено-театрален фестивал” Двама са малко – трима са много”

За поредна година “22 CARATS” участва като дарител в Международния куклено – театрален фестивал “Двама са малко, трима са много”. Тази година се провежда двадесет и второто издание на биеналето и модула “TheatAir”, който е насочен към спектакли и пърформанси, предназначени за открити обществени и знакови градски пространства.

Двадесет и втория Международен фестивал за камерни куклени представления за деца и възрастни “Двама са малко , трима са много” и TheatAir 2016 ще се проведе в периода 2-6 септември 2016 г. с подкрепата на Община Пловдив и Министерство на културата.

TeathAir