22 CARATS

Проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

На 20.06.2016 г. “МКБ” ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA