22 CARATS

Приемане на ново оборудване

“МКБ” ООД подобрява производствения си капацитет и увеличава обема на износа чрез закупуване на ново производствено оборудване.

Г-н Решад Мехмедов, търговски директор на “Хан Кубрат” АД доставя позиция 4-Повдигач, по Договора за безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P002-2.001-0305-C01.

“Сам-кинти” ЕООД, гр. Пазарджик доставя позиция номер 1-Машина за производство на шоколад, по Договора за безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P002-2.001-0305-C01.

20170321_09430420170321_094224 IMG_8072_Public 20170321_094113

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA